VRIJDAG MIJMERING
Vandaag is het vrijdag, de dag van Venus. In het woord vrijdag zit de naam ‘Freiia’ (een Germaanse godin) en de naam ‘Freya’ (een Noorse godin). De Germaanse naam komt overeen met de Latijnse benaming ‘Dies Veneris’, de dag van Venus.
Gisteren schreef ik: dat het lichtleger een strijd van liefde voert, uitgevoerd door de goddelijk Wil.
De goddelijk Wil draagt altijd liefde in zich. Zonder onvoorwaardelijke liefde kun je de goddelijke Wil niet ten uitvoer brengen als de heersende Jupiter.
Venus staat voor liefde, gevoel, harmonie, je vermogen tot geven en nemen, vriendschap en partnerrelatie. Ze staat voor schoonheidsbeleving en kunstzinnige interesse en talenten, anderzijds voor smaak en het zintuiglijk genot, dat we d.m.v. horen, ruiken, voelen, proeven en zien ervaren.
Je ‘proeft’ hierin de verfijning als het om keuzes gaat en te kiezen voor het juiste.

Om zijn taak van hoofd, hart en handen te kunnen volbrengen, moet de mens de beschikking hebben over een eigen bron van intense mensenliefde. Om tot deze liefde te komen ondergaat de mens een inwijding in onvoorwaardelijke liefde: de venusinwijding. Dan volgt vernieuwing van het hartheiligdom, onze innerlijke tempel. In alle oude godsdiensten is ‘het heilige der heiligen’ gewijd geweest aan Venus. Het heilige der heiligen van waaruit de goddelijke wijsheid als liefde wordt geopenbaard.

Als godin is Venus de godin van de liefde, vruchtbaarheid en de schoonheid.
Zij werd in de Romeinse cultuur vaak afgebeeld als een vrouw met een rond voorwerp in haar hand bijvoorbeeld een appel of een spiegel, soms met een roer of een dolfijn.
In de bijbel vinden we een verwijzing naar Venus. In Openbaring 22:16,17 lezen we dat Jezus zegt: ‘Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’ Hier verwijst Jezus naar zijn essentie die liefde is en hoe de liefde Geest (bruidegom) en persoonlijkheid (bruid) tot één maakt: het ware huwelijk.

De Joodse gemeenschap viert op vrijdag Sjabbat. Deze duurt van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang.
Rabbijn mr drs. R. Evers zegt: De Sjabbat wordt gezien als de bruid die iedere vrijdagavond door de bruidegom – Israël – weer opnieuw wordt verwelkomd. Zo vertelt de Babylonische Talmoed dat Rabbi Jannai altijd uitriep bij het verwelkomen van de Sjabbat: “Kom bruid, kom bruid!” hetgeen later verwoord is in het bekende welkomstlied ‘Lecha dodi’: ‘kom mijn geliefde (Israël) de bruid tegemoet om de Sjabbat te verwelkomen’, hetgeen nog steeds in alle Synagogen wordt gezongen.
Daarbij stelt hij de vraag: Gaat het om het zijn of om het hebben? De Sjabbatrust drukt ons met onze neus op de vraag naar onze uiteindelijke bestemming’.

Moslims worden gevraagd minimaal een keer per week voor het vrijdag(middag)gebed naar de moskee te komen. Dit is verplicht voor mannen, maar optioneel voor vrouwen.
“O gij die gelooft! Haast u in alle ernst naar het Herdenken van Allah als de oproep voor het gebed op vrijdag weerklinkt en laat al uw werk liggen: dit is het beste voor u, als u dit toch eens wist!,” verklaart de heilige Koran (62:9).
Het belang van het vrijdaggebed ligt in het gegeven dat er op vrijdag een uur is, waarvan men zegt dat Allah elk gebed accepteert. We weten alleen niet precies welk uur dit is. Op deze wijze worden moslims aangemoedigd om een zo groot mogelijk deel van de dag aan gebed, aanbidding, meditatie en reflectie te besteden.
De profeet Mohammed zei: “De beste dag waarop de zon opkomt, is vrijdag. Adam werd op een vrijdag geschapen, op een vrijdag werd hij (uit het paradijs) verbannen, op een vrijdag werd zijn berouw aanvaard, hij stierf op een vrijdag en op een vrijdag zal het Laatste Uur plaatsvinden.”
Vrijdag is ook een feestdag waarop moslims de week vieren en elkaar thuis of in de moskee opzoeken.

Vrijdag nodigt uit bezinning en om terug te blikken op de afgelopen week.
Heb ik deze week beantwoord aan mijn hoogste gekende zelf?
Vrijdag is ook een dag om de liefde te vieren, zonder liefde is het leven levenloos.

-Diny-