SPIRITUELE PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING
Elk mens is een spiritueel mens, omdat hij van geestelijke oorsprong is. In principe zijn alle energieën en energievormen spiritueel. Het gebruik van deze energieën maakt dat we ze bestempelen als ‘goed’ of ‘slecht’.
Het is aan de mens om de zichtbare, materiële wereld en de onstoffelijke, geestelijke wereld tot eenheid te brengen in zichzelf en zo zijn oorspronkelijke wezen te openbaren.

Als we kind zijn denken we en voelen we als een kind, maar eenmaal volwassen denken en voelen we als man of vrouw. We geven steeds uiting aan datgene wat we zelf kunnen bevatten en als waarheid kunnen voelen. Al naar gelang we ouder worden breidt, door de invloed der gebeurtenissen in ons leven, onze ervaringswereld zich uit en daardoor verandert onze kijk op onszelf en de wereld om ons heen.
Zo ook de spiritueel ontwaakte mens. Als we ons Zelf gewaar worden als spiritueel wezen zullen we dus onze spiritualiteit naar buiten brengen… gestalte geven… overeenkomstig het bewustzijn dat we over ons Zelf hebben. Zo lang we ons identificeren met onze naam, ons beroep of de rol die we spelen in het leven zullen we ons ware Zelf niet of nauwelijks ervaren.

Velen voelen een innerlijke drang om te gaan zoeken naar hun spirituele ‘roots’. Boeken worden verslonden, cursussen en workshops gevolgd omtrent spirituele bewustwording en ontwikkeling. Bijbel, Gita, oosterse wijsheden en filosofieën, oude culturen worden belicht, sprookjes en sagen worden gelezen. Er wordt uit gehaald wat men op dat moment herkent en wat gebruikt kan worden ter bevestiging van wat zich innerlijk roert en wil ontplooien.

Vroeger werd elk kind door middel van overgeleverde verhalen inzicht gegeven omtrent zijn aardse en spirituele afkomst. De steeds terugkerende rituelen en ceremoniën hielpen hem om te voelen wat het leven voor hem of het volk in petto had. Elke persoonlijke cyclus werd afgesloten met een ritueel en men werd voorbereid op de nieuwe taak, behorend bij de nieuwe cyclus in het leven. Spirituele inwijdingen waren vroeger een normaal verschijnsel.
Wij mensen van deze tijd, vooral in onze westerse cultuur, moeten het grotendeels doen zonder spirituele opvoeding en inwijdingen, uitzonderingen daargelaten. Het leven heeft ons echter niet aan ons lot overgelaten, want naast alle bewaarde rijkdom uit het verleden geeft het dagelijks leven ons de inwijdingen die we nodig hebben om te groeien. Wie oren heeft die hore, wie ogen heeft die ziet! Versta de tekenen!

Het is aan ons om tot herkenning te komen van de mogelijkheden die het leven biedt, om ons de antwoorden te doen vinden op de vragen: Wat is mijn oorsprong en wat is mijn bestemming? Wie ben ik? Wat ben ik? Waarom ben ik hier op deze tijd en deze plaats in deze omstandigheden? Wat is mijn aandeel hierin? Hoe kom ik uit mijn vicieuze cirkel? Wat kan ik betekenen voor mijn medemens? Wat is mijn levensopdracht? Wat heeft het leven mij eigenlijk te zeggen? Wat is mijn boodschap aan de wereld? En verder nog de vele persoonlijke vragen die er leven in elk individueel hart van de mens(heid).