STICHTING VSG: ASCENTIE
Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap (St. VSG) biedt al ruim 25 jaar de gelegenheid tot innerlijke ontwikkeling en begeleiding bij het bewustwordings-, transformatie- en transmutatieproces waar de mens(heid) aan het begin van dit Aquariustijdperk doorheen gaat. Er wordt gesproken over een kwantumsprong, het gaan van de 3e naar de 5e dimensie, anderen noemen het: ascentieproces. Ascentie is een spiritueel proces dat zich afspeelt IN jezelf.
Met de volgende beeldspraak kan ik dat verduidelijken. Om te ascenderen ‘lichter te worden’ zul je alle overtollige ballast aan overtuigingen en emotionele afhankelijkheden overboord dienen te gooien, net als bij een ballonvaart. Dat overboord gooien is het aangaan van een bewustwordingsproces en een transformatieproces van emotionele afhankelijkheden om te komen tot een transmutatie van ingesleten gedachtepatronen. Dat bewerkstelligt een integratie van je hoger Zelf: je hoger Zelf kan zich dan manifesteren via je lager zelf. Het is dus meer een descendentie of aardingsproces van je hoger Zelf.
Hoe dan ook, de mens is bezig om zijn beperkte zelfbeeld te omvatten in liefde en te overstijgen in bewustzijn.
Hierbij ontvangen we ondersteuning van kosmische energieën, immers wij zijn allen deel van het kosmische Lichaam. Weet wel: alle kosmische energie is in wezen NEUTRAAL. Hoe wij deze energieën ontvangen en interpreteren is dus afhankelijk van onze staat van bewustzijn. Als wij deze energieën onpersoonlijk kunnen ontvangen zullen ze ons voortstuwen in een harmonische beweging: de levensflow. Indien onze mannelijke energie en/of vrouwelijke energie uit balans is zal de neutrale energie deze aspecten uitvergroten om tot (h)erkenning hiervan te komen, zodat we deze energieën kunnen transformeren tot neutrale energie. Dit moet je wel zelf doen met gebruikmaking van je liefdeskracht en je zuivere wil. Jij bent immers degene die in de kracht van zijn/haar meesterschap dient te gaan staan.
Als het universum of een healer/medium/channeler dit voor jou zou doen heb je nog steeds niet de vaardigheid geleerd om energieën te gebruiken tot creatie.
Het is de LIEFDE en COMPASSIE van ons zielewezen dat ons bevrijdt van elke beperking om ons ware, authentieke Zelf te zijn. De zogenaamde ascentieverschijnselen zijn derhalve
uitnodigingen om aspecten/eigenschappen in jou die je als negatief waardeert, te accepteren en in LIEFDE te omvatten… en dan laten ze vanzelf los.
Dan is er ruimte voor een nieuwe ervaring. Eén die meer in harmonie is met jouw zielemissie.

-Diny-
19 augustus 2017

Ben jij ook op weg in dit universele gebeuren?
Of ben je bereid op weg te gaan en meer te leren omtrent je Zelf?
Begeleid jij mensen en wil je ook spirituele begeleiding kunnen bieden?
Meer weten?
Of op zoek naar een opleiding die jou richting geeft in jouw levensproces?
Kom dan naar de gratis introductieles op woensdagavond 13 september a.s.
Aanmelden kan via info@aglaja.nl