WAT IS FILOSOFIE?
De filosofie of wijsbegeerte, als begrip, stamt uit de vijfde eeuw voor Christus. Zij is de oudste theoretische discipline, die streeft naar kennis en wijsheid. In het Grieks is het woord filosofia een samenstelling van de woorden liefde (filo) en wijsheid (sofia). Oorspronkelijk betekende filosofie eenvoudig: ‘liefde voor wijsheid.’

Filosofie ontwikkeld zich uit een verlangen om het wezen der dingen te ontsluieren. Dit verlangen komt mede voort uit ons instinct tot onderzoek. Dit instinct tot onderzoek is een basisinstinct, een overlevingsmechanisme van de mens. Op juiste wijze gebruikt zorgt dit instinct ervoor dat we steeds nieuwe ontdekkingen doen. Deze ontdekkingen helpen ons ras, de mensheid, zich te ontwikkelen naar een volgende trede op de evolutieladder.
Volgens Aristoteles was filosoferen de meest verheven en meest goddelijke activiteit voor de mens, die hem van nature voltooit en een bron van vreugde is. In zijn werk ‘Uitnodiging tot de filosofie’ lezen we: ‘… want intelligentie is de god in ons…’

Filosofen willen de essentie der dingen ontdekken en al filosoferend ontwikkelen zij een specifieke methode om de mysteries van het leven te begrijpen. Met deze methode trachten zij de waarheid van hun uitspraken te duiden ~uit te leggen~ en te bewijzen.
Filosofen vertellen ons echter niet ‘wát’ we moeten denken, maar ‘hóe’ we moeten denken. Zij nemen ons mee in een bepaalde gedachtetrein en nodigen ons uit zelf te ‘denken’. De gedachten die zo ontstaan vormen een eigen opvatting en zienswijze waarlangs het leven beschouwd kan worden en van waaruit nieuwe denkbeelden geboren kunnen worden.

Denken
Met de intrede van het Aquariustijdperk is er veel veranderd. Als we dertig, veertig of vijftig jaar terugkijken dan is er veel veranderd. Zienswijzen zijn veranderd, de manier waarop mensen samenleven, gezinnen zijn anders samengesteld. Als je een kind wat nu opgroeit terugplaatst in die tijd heeft hij geen idee wat hem of haar overkomt.

Met de ontwikkeling en de intrede van de energie van het Aquariustijdperk, worden wij uitgenodigd om volwassen te worden… om over ons kind-zijn heen te groeien, onze pubertijd achter ons te laten. Werkelijk volwassen worden en niet alleen lichamelijk, want dat gaat vanzelf, maar emotioneel volwassen te worden, mentaal volwassen te worden en spiritueel volwassen.
We worden geacht om ons vrij te maken van onze emotionele gebondenheden en van mentale vormgevingen en te gaan DENKEN. We worden uitgenodigd om ons astrale lichaam te schonen en ons hoger mentale lichaam te activeren. Dit hoger mentaal lichaam verwerkt de spirituele en kosmische impulsen tot een toepasbaar raamwerk van nieuwe denkbeelden van waaruit we dan kunnen gaan handelen.

Juist in tijden van verandering en bewustzijnsverruiming is het van belang om zelfstandig te kunnen denken en onze inspiratiekanalen te openen voor waarheid en echtheid. Ben jij in staat om oorspronkelijke gedachten te creëren en een nieuw levensverhaal te schrijven of blijf je steken in variaties op het jouw bekende levensthema?
Het is van belang voor jezelf om daar in stilte bij stil te staan.
Wat filosofen trachten te doen is voorbij gaan aan bestaande gedachten en de daaruit voortvloeiende denkbeelden. Zij creëren nieuwe denkbeelden en trachten zo door te dringen tot een waarheid voorbij de gekende waarheid van dat moment.

© Uit de voordracht: Het Woord voorbij: ‘is er een waarheid achter de waarheid’
gehouden op 21 april 2010 in Centrum AGLAJA te Zwammerdam.

Cursus ‘Staan in je Kracht’
Voor eenieder, die gelijk de filosofen van weleer, een nieuwe weg willen inslaan en zich geïnspireerd voelen door de tekst om zelf aan de slag te gaan om hun leven te verrijken is de Cursus ‘Staan in je Kracht’ een aanrader.
Het betreft een traject voor het versterken van je fundament door bewustwording en transformatie van (onbewuste) afhankelijkheidstrillingen gebaseerd op emotionele behoeften/tekorten, trauma’s en overtuigingen, die je beperken om je authentieke Zelf te zijn en daarmee afbreuk doen aan je eigenwaarde en innerlijke potentie en je vermogen tot creatie.

Voor meer info zie deze website onder ACTIVITEITEN
Data: zaterdag 2/11, 30/11, 14/12 in 2019 en 11/1, 8/2, 7/3, 18/4 in 2020
Kun je niet alle data aanwezig zijn?
De lesdata kunnen we samen in overleg wijzigen.
Dus meld je aan!

Gratis Introductieles op woensdagavond 18 september (20.00-22.00 uur)
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn is het mogelijk een persoonlijke afspraak te maken via info@aglaja.nl