Stille wateren hebben diepe gronden (22-02-2020)

Ons eerste chakra staat voor het element aarde,
ons tweede chakra voor het element water.
Als het water niet meer stroomt vormt zij een modderpoel
of de aarde droogt uit en wordt een woestenij.

We zijn aanbeland in het sterrenbeeldteken Vissen, een waterteken.
Van watertypes wordt gezegd dat zij emotioneel en gevoelig zijn. Zij hebben het vermogen om zich goed in te leven in anderen. Zij kunnen zo sterk meevoelen dat ze als het ware die ander worden en moeite hebben om erachter te komen wie ze zelf zijn.
Je zou deze periode van het jaar (sterrenbeeld Vissen) ook kunnen benoemen als het scheiden der wateren. Leer onderscheiden wat van jou is en wat van de ander. Het is tevens het begin van de 40-dagen tijd voor Pasen waarin ieder mens, bewust of onbewust, zijn eigen wateren zuivert om met Pasen op te staan ‘uit de Aarde’ in het volle Licht.

Stille wateren hebben diepe gronden.
Wat is er aanwezig in de mysterieuze diepte van het water, het onderbewuste?
Water is helend, reinigend en ontspannend maar je kan er ook in verdrinken.
Wees alert dat je niet verdrinkt in je gevoelens van wrok, miskenning en dwingende gedachten. Nu wij meebewegen door de energie van het teken Vissen kan er van alles boven water komen. Onze diepste angsten en trauma’s mogen worden gezien, erkend en geheeld.
Een ander kan niet zien wat er bij jou onder de oppervlakte leeft… dus communiceer, vertel wat je behoeften zijn en wat je nodigt hebt in plaats van te zwelgen in onvrede, jaloezie en miskenning van je kwaliteiten. Stop met het projecteren van jouw behoeften op anderen.

Zoals het luchtteken uitnodigt om te vliegen, nodigt een waterteken uit om te zwemmen en om uiteindelijk ‘over’ het water te lopen.
De grootste transformatie vindt plaats als we de diepte in springen, als we de diepte ingaan en door de modder worstelen… daar onder de modder komt onze zuivere basis tevoorschijn als een prachtige Lotusbloem (symbool voor onschuld/het christuskind/ware Zelf) die reikt naar het Licht. Als zij gevoed wordt door het Licht dat liefde is, zal zij oprijzen in al haar schoonheid. Dat betekent het einde van de worsteling gevolgd door een worteling vanuit onvoorwaardelijke Liefde. Zo staan we sterk in onze ware basis. Zo staat we in onze ware kracht.

Dit houdt tevens in een omkering in ons bewustzijn. We voeden ons niet meer met negatieve, afbrekende gedachten en bevrijden ons van emotionele gebondenheden. Wij richten onze aandacht op het Licht en voeden ons aan de Bron van zuiver Water.
Zij die deze omkering al hebben gemaakt zullen zich bewust zijn dat zij mede-uitdelers van dit Water zijn en hun zegeningen in het collectieve bewustzijn uit laten stromen tot heling. ‘Opdat alle gewonde zelfdelen zich mogen verenigen in de Liefde’.
Zo schonen zij de astrale modder die de mensheid gevangen houdt in een web van hartstocht, (on)macht en onwetendheid.

Het toeval wil dat ik op 20-02-2020 ‘s avonds een bijeenkomst had met een aantal studenten om de energetische behandelwijze te oefenen die zij in de opleiding hebben geleerd. Dit ter voorbereiding op de praktische eindtoets. Ik vraag dan altijd ‘waar willen jullie vanavond aandacht aan geven’. Dit keer was de vraag om in te gaan op ‘het keren van de spiraal’. Deze behandeling heeft alles te maken met wat ik hierboven heb beschreven.
Het gaat erom in je ware kracht te komen en vanuit onvoorwaardelijke liefde tot transformatie van ‘de troebele wateren’.

Deze avond werd door ons allen als bijzonder ervaren. ‘Als een masterclass’, werd gezegd.
Zeker toen de datum werd genoemd 20-02-2020 werd ons duidelijk waarom juist deze avond dit thema werd behandeld. Mede gezien mijn toelichting over de energie van 2020 die ik eerder heb verwoord op de Nieuwjaarsbijeenkomst en wat ook op deze avond ter sprake kwam.
We sloten de avond af in een staande kring, verbonden met elkaar van hart tot hart, van ziel tot ziel, van geest tot geest in verbinding met de Bron. Ik voelde hoe sterk onze lichtkring was en zich verbond met andere lichtkringen. En in ons midden zag ik hoe wij in een kring om de Aarde stonden en de Aarde omgeven werd door dit intense onvoorwaardelijke liefdeslicht. Ik voelde een intense verbondenheid met al deze aanwezige lichtkrachten. Als vanzelf borrelden er woorden in mij op die ik uitsprak om de energie te bekrachtigen.
Het was voor ons allen een bijzonder ervaring. In verbondenheid en dankbaarheid sloten we de avond af.

-Diny van den Arend-