Meditatie: vrijlaten van beperkingen en gebondenheden

Doe eventueel vooraf een ontspanningsoefening of luister naar rustgevende muziek.

Sluit je ogen, centreer je aandacht in je hartcentrum…
Wees in acceptatie met alles wat er in jou is, zonder (voor)oordeel…
Ervaar de warmte van de liefde in je eigen hartenergie…
En laat deze liefde door je lichaam stromen met elke klop van je hart…

Zie nu hoe in de liefde van je hart een Witte Roos opbloeit.
Zie de Witte Roos als symbool van Universele Liefde, onvoorwaardelijk en onpersoonlijk…,
de Liefde van de Universele Christus… Adem deze Liefde in en uit…
Laat op een uitademing deze onvoorwaardelijke Liefde vanuit je hart ‘uitstromen’ naar alle delen van je lichaam… naar elke cel… en zo de harmonie in je lichaam herstellen.

Weet dat in je aura jouw beperkende gedachtepatronen met de daarbij behorende emotionele frustraties zich hebben vastgezet en van daaruit jou kunnen beïnvloeden in het dagelijkse leven. Je kunt deze eventueel visualiseren als donkere plekken in je aura.

En weet dan: in het Licht van mijn onpersoonlijke Liefde, de Universele Liefde, lost alles op wat mijn persoonlijkheid geschapen heeft en wat niet beantwoordt aan de gedachte Gods: de Bron van Liefde en Waarheid…

Laat op een volgende uitademing de energie van de Witte Roos, de onvoorwaardelijke Liefde, uitstromen vanuit je hartchakra, in je auraveld.
Adem het Licht van Liefde in… en adem Liefde uit in je aura.
Zie nu, hoe in het Licht van deze Liefde, deze donkere plekken transformeren tot heldere lichtpuntjes, die zich vormen tot Witte Roosjes.

Laat nu de Witte Roos in je hart Goud worden en adem deze energie van Liefde in je auraveld.
Adem in… en op je uitademing draag je de zojuist vrijgekomen energie van de oude patronen op aan jouw Hoogste Zijn, met de bede dat zich een nieuw patroon mag vormen gebaseerd op Liefde.
(Ik maak aanspraak op transformatie en transmutatie van mijn oude gedachtepatronen naar gedachtepatronen gebaseerd op eenheid en liefde.)
Zie hoe je bede opstijgt als wierook….

Ontvang nu deze zuivere energie terug en zie hoe dit licht indaalt in jouw bewustzijn via je kruin en zich door alle chakra’s heen een weg baant tot in de materie… tot in je stuitchakra.
Zeg dan met hart en ziel: ‘Opdat al hetgeen dat van mij uitgaat bij moge dragen aan de vrede in mij en in de wereld.’
Zie hoe de Witte Rozen in je aura Goud worden…
Laat dan de Witte Roos settelen in je stuitchakra en bevestigen: ‘Opdat wat je voortbrengt vruchten van Liefde mogen zijn.’

Kom op een ademhaling weer terug met je aandacht naar je lichaam, voel jezelf zitten op je stoel, je voeten op de grond… verrijkt met je innerlijke ervaring van zojuist.
Adem nog een paar keer wat dieper in en uit om de energie te laten stromen. Wees met je aandacht in het hier en nu.

© Diny van den Arend